+48 123 456 789

Ogólnopolska Sieć Światłowodowa HAWE

Osiągnięcie, które wyznacza wyjątkowe miejsce naszej firmy na mapie telekomunikacyjnej Polski, to zaprojektowanie i realizacja Ogólnopolskiej Sieci Światłowodowej HAWE. Jest to gigantyczna inwestycja składająca się z dwóch ringów o łącznej długości około 4000 km. Co warto podkreślić, obecnie zrealizowane i w pełni funkcjonujące jest już około 3000 km tej magistrali. Nasze ambicje oraz determinacja w dążeniu do perfekcji widoczne są w każdym kilometrze tego projektu.

Niezwykle ważnym etapem w realizacji tej inwestycji była nasza współpraca z Poznańskim Centrum Superkomputerowo – Sieciowym przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN. Dla tego prestiżowego partnera, w ramach projektu PIONIER, wybudowaliśmy ciąg magistrali światłowodowej. Wartość tego kontraktu wyniosła imponujące około 50 000 000 zł netto. Ta współpraca stanowiła dla nas nie tylko kolejne wyzwanie, ale również potwierdzenie naszej pozycji jako ekspertów w dziedzinie sieci światłowodowych.

Prace nad Ogólnopolską Siecią Światłowodową HAWE to jednak nie koniec naszych działań w tym zakresie. HAWE aktywnie uczestniczy w rozbudowie istniejącej infrastruktury. Nasz zespół nie ustaje w wysiłkach, aby projekt został całkowicie zakończony do 2013 roku. Dążymy do tego, aby Polska posiadała najnowocześniejszą i najbardziej niezawodną sieć światłowodową w Europie.

Dialog

Dialog to jedno z kluczowych przedsięwzięć, które wpisały się w kartę sukcesów naszej firmy. Jego realizacja polegała na budowie Sieci PON na obszarze miasta Legnicy. Wyzwania, jakie przed nami postawił ten projekt, okazały się być nie tylko technicznie skomplikowane, ale również skali przedsiewzięcia - musieliśmy bowiem zapewnić wykonanie przyłączy dla niemalże 14000 abonentów.

Dzięki doświadczeniu i zaawansowanej technologii, z jaką pracujemy, udało się zakończyć ten ambitny projekt w grudniu 2011 roku. Co ważne, podczas całego procesu budowy kładliśmy ogromny nacisk na jakość i niezawodność sieci. Naszym celem było stworzenie infrastruktury, która spełni wszystkie oczekiwania użytkowników i będzie służyć przez wiele lat bez zakłóceń. Efekty naszej pracy są dzisiaj widoczne w całej Legnicy, gdzie mieszkańcy korzystają z nowoczesnej, szybkiej i stabilnej sieci PON.

Współpraca z miastem Legnica w projekcie Dialog stanowi dla nas dowód zaufania ze strony jednego z większych ośrodków miejskich w Polsce. Jest to dla nas dowód na to, że nasza firma posiada nie tylko niezbędne umiejętności, ale również zdolność do realizacji skomplikowanych projektów na dużą skalę. Jesteśmy dumni, że mogliśmy przyczynić się do rozwoju telekomunikacyjnej infrastruktury Legnicy, a przez to - do poprawy jakości życia jej mieszkańców.

Energia dla Przyszłości: Projekt Energia Pro

Inwestycja w projekt "Energia Pro" była odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na nowoczesne i efektywne rozwiązania energetyczne. W ramach tego przedsięwzięcia podjęliśmy się budowy przyłącza kablowego SN 20 kV, które miało za zadanie zasilać budynek VIVENA – NATURA w Prochowicach. To ambitne przedsięwzięcie stało się dla nas okazją do demonstracji naszego zaawansowanego podejścia do inżynierii energetycznej oraz naszej zdolności do dostarczania rozwiązań na najwyższym poziomie.

Każdy etap realizacji projektu "Energia Pro" był dokładnie planowany i monitorowany, by zapewnić najwyższą jakość wykonania i zgodność z obowiązującymi normami. Wieloletnie doświadczenie naszej firmy w branży energetycznej pozwoliło nam na skuteczną realizację tego projektu w ustalonym terminie, co w rezultacie doprowadziło do zakończenia inwestycji w czerwcu 2011 roku.

Współpraca przy projekcie "Energia Pro" wzmocniła naszą pozycję na rynku jako wiarygodnego partnera w dziedzinie nowoczesnych rozwiązań energetycznych. Dzięki temu przedsięwzięciu zyskaliśmy kolejne doświadczenie, które jest nieocenione w naszym dążeniu do ciągłego rozwoju i dostarczania naszym klientom najbardziej zaawansowanych technologii na rynku.